Luôn cập nhật các bối cảnh pháp lý về lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về luật pháp và các quy định quản lý trong lĩnh vực này, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất.

Luật sư của chúng tôi có chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực như thành lập công ty, chào bán và đăng ký chứng khoán, thẩm định, sáp nhập, mua lại, liên doanh, chia tách, thoái vốn và các vấn đề khác liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp.