VTN cung cấp các dịch vụ pháp lý cho những người tham gia vào thị trường vốn, từ Thị trường vốn cổ phần (ECM) đến Thị trường vốn nợ (DCM) và phái sinh. Chúng tôi tự hào có lịch sử hỗ trợ nhiều khách hàng hoàn thành các giao dịch thành công. Chúng tôi có một mạng lưới đối tác đại diện cho từng lĩnh vực và duy trì tư cách là thành viên thường xuyên của các hiệp hội có liên quan, giúp chúng tôi có chuyên môn để đưa ra cho khách hàng những lời khuyên toàn diện nhất về những vấn đề gặp phải trên thị trường vốn.