Nghề nghiệp

Chúng tôi chào đón thành viên ở tất cả các cấp độ nghề nghiệp, từ sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp đến các chuyên gia đã có kinh nghiệm. Chúng tôi tập trung vào việc thu hút những tài năng sáng giá nhất, mở ra các cơ hội và trải nghiệm phong phú trên con đường sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Tham gia VTN, các thành viên sẽ được trang bị các công cụ và kỹ năng học tập suốt đời để theo đuổi các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Website: www.vtn-partners.com

Linkedin: www.linkedin.com/company/vtnpartners/

Facebook: www.facebook.com/vtnpartners

Twitter: N/A

Điện thoại:+ 84 941 236 233

Email: admin@vtn-partners.com

Liên hệ với chúng tôi