Chúng tôi giải quyết các vấn đề phức tạp nhất về chống độc quyền và cạnh tranh mà các công ty đang phải đối mặt. Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng về mọi khía cạnh của luật cạnh tranh và chống độc quyền cả trong nước và quốc tế.