Cùng với những chuyên gia có hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và đại diện cho các tập đoàn, nhà phát triển, nhà đầu tư, bên vay và bên cho vay trong mọi khía cạnh của các vấn đề về môi trường và tài nguyên.