TRẦN THỊ UYÊN

Chức vụ: CỐ VẤN
Điện thoại: +84931677699

Uyên là Phó Giám đốc của VTN và Cộng Sự. Uyên được khách hàng đánh giá cao bởi kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đối với các giao dịch về mua bánthế chấp, chuyển nhượng, thừa kế, và quản lý dự án, và tài sản của những cá nhân có giá trị tài sản lớn. Đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án, tư vấn đầu tư, cấp phép dự án liên quan đến bất động sản. Trước khi gia nhập VTN và Cộng Sự, Uyên đã làm việc cho một số hãng luật, tổ chức công chứng, thừa phát lại, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam khác, nơi bà tư vấn cho nhiều dự án và giao dịch nổi bật.

Uyên tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Học Viện Tư Pháp
Đào tạo nghề, Luật sư
Hà Nội, Việt Nam
Học Viện Tư Pháp
Đào tạo nghề, Công chứng viên
Hà Nội, Việt Nam
Đại Học Luật Hà Nội
Cử nhân, Luật học
Hà Nội, Việt Nam
Thẻ hành nghề công chứng
Bộ Tư pháp
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung