NGUYỄN THÀNH NGHIỆP

Chức vụ: LUẬT SƯ THÀNH VIÊN
Điện thoại: +84982450966

Nghiệp là Luật sư thành viên của VTN và Cộng Sự. Ông được khách hàng đánh giá cao bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như trong các lĩnh vực hành nghề khác. Nghiệp chuyên về các lĩnh vực doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, tài chính và ngân hàng, dự án và năng lượng, thuế, bảo hiểm, lao động và giải quyết tranh chấp. Trước khi gia nhập VTN và Cộng Sự, Nghiệp đã làm việc cho một số hãng luật kinh doanh thương mại hàng đầu Việt Nam khác, nơi ông tư vấn cho nhiều dự án và giao dịch nổi bật.

Nghiệp tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đào tạo nghề, Kế toán và Thuế   

Hà Nội, Việt Nam
Học Viện Tư Pháp

Đào tạo nghề, Luật sư

Hà Nội, Việt Nam
Đại Học Ngoại Thương

Nghiệp vụ, Xuất nhập khẩu, và thương mại quốc tế

Hà Nội, Việt Nam
Đại Học Luật Hà Nội

Cử nhân, Luật học

Hà Nội, Việt Nam
Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư
Bộ Tư pháp
Luật sư
Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt