NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Chức vụ: CỐ VẤN
Điện thoại: +84948100000

Bà Thảo là Cố vấn của VTN và Cộng Sự. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư, Bà Thảo đã hỗ trợ nhiều giao dịch ngân hàng và tài trợ dự án quan trọng. Bà được đối tác và khách hàng trân trọng, đánh giá cao với kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực chuyên biệt của mình.

Trước khi gia nhập VTN và Cộng Sự, Bà Thảo đã công tác tại một ngân hàng thuộc nhóm 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Bà Thảo tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngân hàng tại Học Viện Tài Chính.

Học Viện Tài Chính
Cử nhân, Ngân hàng
Hà Nội, Việt Nam
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt