NGUYỄN MẠNH PHƯƠNG

Chức vụ: LUẬT SƯ CỐ VẤN
Điện thoại: +84 904123656

Luật sư Phương là Luật sư Cố vấn của VTN và Cộng sự. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực về công nghệ thông tin, an toàn mạng và bảo mật dữ liệu trước khi trở thành luật sư. Ngoài ra, trong quá trình làm luật sư, Ông cũng có thành tựu ấn tượng và chuyên môn sâu sắc trong việc tư vấn, giải quyết tranh chấp ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và đặc biệt là các tranh chấp, vụ án liên quan đến đất đai. Trước khi gia nhập VTN và Cộng sự, Ông Phương đã có quá trình học tập và làm việc tại Châu Âu từ năm 1986-2013.  

Ông tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Châu Âu, tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Thái Nguyên, và là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Đại Học Sư phạm Hà Nội 2

Nghiệp vụ Sư phạm dạy Cao đẳng – Đại học

Việt Nam
Học viện Tư pháp

Đào tạo nghề, Luật sư

Việt Nam
Đại Học Thái Nguyên

Cử nhân, Luật Kinh tế

Việt Nam
Đại Học Châu Âu

Thạc sĩ, Quản trị Kinh doanh

Cộng Hòa Macedonia
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Berlin

Kỹ sư, Tin học Kinh tế

Cộng Hòa Liên Bang Đức
Cao Đẳng Chế Tạo Máy

Kỹ thuật, Chế tạo Kim loại

Tiệp Khắc
Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư

Bộ Tư pháp

Luật sư

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

Đại học sư phạm Hà Nội 2

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt