NGUYỄN HƯNG HÀ

Chức vụ: LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH
Điện thoại: +84365888396

Ông Hà là Luật sư điều hành của VTN và Cộng Sự. Ông thường xuyên tư vấn cho nhiều công ty Việt Nam và quốc tế liên quan đến mua bán, sáp nhập và các giao dịch tài chính doanh nghiệp cũng như các hợp đồng thương mại. Ông đưa ra các lời khuyên và chiến lược thực tiễn để xử lý các thách thức mà khách hàng đối mặt cũng như hiện thực hóa các cơ hội của đối tác. Ông được đánh giá cao với các cách tiếp cận sáng tạo, tỉ mỉ và mang tính chiến lược cho cả vấn đề giao dịch và tranh chấp.

Ông cũng tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, doanh nghiệp, lao động, khiếu nại hành chính và các vấn đề hợp đồng.

Ông Hà tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Trước khi thành lập VTN và Cộng Sự, Ông Hà là chuyên gia tại Ban Nội Chính Trung Ương và luật sư cao cấp tại các công ty luật về kinh doanh thương mại hàng đầu.

Học Viện Tư Pháp
Đào tạo nghề, Luật sư
Hà Nội, Việt Nam
Đại Học Luật Hà Nội
Cử nhân, Luật kinh tế
Hà Nội, Việt Nam
Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư
Bộ Tư pháp
Luật sư
Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt