NGUYỄN CÔNG GIANG

Chức vụ: LUẬT SƯ CỐ VẤN
Điện thoại: +84 968 552 782

Luật sư Giang là Luật sư cố vấn của VTN và Cộng Sự. Ông là luật sư hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, các vụ việc tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, tội phạm kinh tế, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình (đặc biệt là nhóm HNWI). Trước khi trở thành thành viên của VTN và Cộng Sự, Ông Giang đã làm việc cho một số tổ chức hành nghề luật sư khác nhau và cố vấn pháp lý cho VEAMCORP – Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

Luật sư Giang tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật học và Thạc sỹ Luật kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện đang là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Giảng viên của Khoa Luật, Đại học Ecopark.

Đại Học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Hà Nội, Việt Nam
Học Viện Tư Pháp

Đào tạo nghề Luật sư

Hà Nội, Việt Nam
Đại Học Luật Hà Nội

Thạc sỹ, Luật kinh tế

Hà Nội, Việt Nam
Đại Học Luật Hà Nội

Cử nhân, Luật học

Hà Nội, Việt Nam
Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư

Bộ Tư pháp

Luật sư

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt