VTN AND PARTNERS x FUTURE FEST 2024 – THE LAW EXPRESS

On April 14, 2024, VTN and Partners had the opportunity to engage in discussion with students from the School of Law, Vietnam National University, Hanoi at the Future Fest 2024. The event was organized with the aim of providing young students with a comprehensive and multidimensional perspective on the legal field in general, as well as the labor market and career opportunities in the future.

Throughout the event, VTN and Partners not only contributed to the educational development and career guidance of students but also demonstrated the company’s responsibility to society as a whole and the sustainable development of the legal profession in particular.

Once again, VTN and Partners sincerely express gratitude to the School of Law, Vietnam National University, Hanoi for connecting VTN and Partners with talented legal students.

Below are some photos of VTN and Partners at the event.

—————

Vào ngày 14/04/2024, Công ty Luật TNHH VTN và Cộng sự đã có cơ hội được chia sẻ và trò chuyện cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội tại sự kiện Ngày hội việc làm Future Fest 2024. Sự kiện được tổ chức với mục đích cung cấp cho các bạn sinh viên trẻ có một góc nhìn đa chiều, toàn diện nhất về ngành luật nói chung cũng như thị trường lao động của ngành và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Thông qua chương trình, Công ty Luật TNHH VTN không chỉ đóng gốp vào sự phát triển về giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên mà còn thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội nói chung và sự phát triển bền vững của nghề Luật nói riêng.

Một lần nữa Công ty Luật TNHH VTN và Cộng sự xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo cơ hội để Công ty Luật TNHH VTN và Cộng sự được kết nối với các bạn sinh vinh luật tài năng. Hẹn gặp lại các bạn sinh viên VNU-UL một ngày không xa.

Dưới đây là một số hình ảnh của Công ty Luật TNHH VTN và Cộng sự tại sự kiện.