Webinar: “Carbon Market: From Legal perspective to Business practice”

VTN and Partners x INTECO x Team Sustain VN

As the global community embarks on ambitious net-zero emissions targets, the carbon trading is experiencing a surge in activity. Vietnam, actively pursuing deeper international integration, is also developing a roadmap for its own carbon credit market, aiming to achieve the dual objectives of economic growth and environmental sustainability. While the nascent Vietnamese carbon market holds immense potential, both legal and practical challenges remain. To address these complexities and foster informed engagement, VTN and Partners, INTECO and Team SustainVN are pleased to host a webinar “Carbon Market: From Legal perspective to Business practice”

This webinar will provide a platform for policymakers, environmental project managers, legal professionals, and energy specialists to explore the evolving economic and legal landscape of the international and domestic carbon credit markets.

Join us for an engaging discussion featuring:

• Mr. Ha Huy Phong, Managing Partner of Inteco
• Mr. Nguyen Thanh Nghiep, partner of VTN and Partners
• Ms. Nguyen Hong Tam, Business Development Manager, Team Sustain VN

Webinar Details:

• Date: Saturday, June 22, 2024
• Time: 8:30 AM – 11:00 AM (Vietnam Time)
• Format: Online
• Language: Vietnamese
• Link for Registration: [Register here https://shorturl.at/hQPNE or QR below]

 

Webinar: Thị Trường Carbon: Từ pháp luật tới doanh nghiệp
VTN and Partners x INTECO x Team Sustain VN
Hiện nay, thị trường giao dịch Carbon toàn cầu đang có xu hướng tăng trưởng nhanh trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới cam kết lộ trình giảm phát thải ròng về mức 0 (Net zero). Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang triển khai lộ trình xây dựng thị trường tín chỉ Carbon với mong muốn đạt được mục tiêu kép vừa đồng thời phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, thực trạng phát triển thị trường carbon tại Việt Nam cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn phát triển thị trường còn đang ở giai đoạn manh nha và gặp những trở ngại nhất định. Trên cơ sở đó, VTN and Partners phối hợp cùng Inteco và phần Team Sustain VN tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề về Thị trường Carbon: Từ pháp luật tới doanh nghiệp.
Hội thảo trực tuyến hy vọng, những nội dung trao đổi phần nào hỗ trợ chuyên gia xây dựng chính sách, nhà quản lý thực hiện dự án về môi trường, những nhà hoạt động trong lĩnh vực pháp luật nói chung và người hành nghề luật tập trung trong lĩnh vực năng lượng nói riêng tham khảo, cùng chia sẻ các xu hướng tiếp cận về thực trạng kinh tế cũng như pháp lý của thị trường tín chỉ Carbon quốc tế và trong nước.
Cùng với sự có mặt của các vị chuyên gia, các vị khách quý khác, hội thảo có sự quy tụ của các diễn giả chính:
• Luật sư Hà Huy Phong – Inteco – Luật sư điều hành
• Luật sư Nguyễn Thành Nghiệp – VTN and Partners – Luật sư thành viên
• Bà Nguyễn Hồng Tâm – Team Sustain VN – Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh
Thông tin chi tiết về hội thảo:
• Thời gian: Thứ bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024 vào lúc 08h30 AM – 11h00 AM
• Hình thức: Trực tuyến
• Ngôn ngữ chương trình: Tiếng Việt
• Link đăng ký tham dự chương trình: [Đăng ký tại đây https://shorturl.at/hQPNE hoặc Mã QR dưới hình]